Sieci LAN, WLAN i WAN

Sieci przewodowe (okablowanie strukturalne) LAN

Sieci teleinformatyczne to przede wszystkim rozwiązania służące do bezawaryjnej i bezpiecznej pracy środowiska informatycznego i wymiany danych.

Dla potrzeb Państwa firmy

  • Projektujemy i instalujemy systemy okablowania strukturalnego, które służą do transmisji danych cyfrowych, głosu (VoIP) oraz obrazu wideo
  • Projektujemy sieci kablowe LAN, oraz radiowe (WLAN) oparte na najnowszych standardach szybkości i opartych na najlepszych algorytmach zabezpieczających
  • Instalujemy pasywne i aktywne urządzenia sieciowe, oraz je konfigurujemy
  • Stosujemy stały monitoring połączeń sieciowych, oraz uaktualniamy firmware'y urządzeń aktywnych
  • Zapewniamy stałą kontrolę bezpieczeństwa sieci
  • Instalujemy i konfigurujemy na jednostkach roboczych firewall'e, pakiety antywirusowe, programy typu antispy itp.

Korzyści Sieci LAN Local Area Network

  • Obniżenie kosztów administrowania
  • Wzrost wydajności pracy
  • skalowalność pozwalająca na szybkie dostosowanie sieci do zmieniających się potrzeb
  • przyspieszenie działania aplikacji, eliminacja przestojów sieci

Copyright ©  2011-2022 InstalPRO Wszelkie prawa zastrzeżone.