Instalacje zaawansowanych systemów rejestracji czasu pracy

System Rejestracji Czasu Pracy umożliwia rejestrowanie oraz automatyczne rozliczanie czasu pracy zatrudnionych pracowników. Z punktu widzenia przepisów Kodeksu Pracy informacje gromadzone przez system mają kluczowe znaczenie i mogą stanowić podstawę ustalania wynagrodzenia pracowników. Oprogramowanie umożliwia integrację informacji o wejściach i wyjściach pracowników z istniejącym systemem informatycznym firmy.

Typowe komponenty systemu:

  • rejestrator czasu pracy (technologia magnetyczna lub zbliżeniowa)
  • karty identyfikujące pracowników (technologia magnetyczna lub zbliżeniowa)
  • komputer z oprogramowaniem
  • zasilacz

dodatkowo w skład systemu często wchodzą:

  • kołowrót (bramka)
  • dodatkowe czytniki
  • dodatkowe rejestratory

Podana powyżej konfiguracja ma oczywiście charakter orientacyjny. Ilość konfiguracji systemu jest nieograniczona. System może być np. wzbogacony o czytniki linii papilarnych lub kamery.

Cechy oprogramowania

  • możliwość integracji z dowolnym programem kadrowo - płacowym, dwukierunkowa wymiana danych obejmująca pobieranie danych o pracownikach, nieobecnościach i zwolnieniach oraz wysyłanie rozliczonego czasu pracy
  • program C/S RCP jest zgodny z przepisami nowego Kodeksu Pracy i może być podstawą ustalania wynagrodzeń
  • dostępność systematycznych uaktualnień oprogramowania uwzględniających potrzeby i uwagi wielu naszych użytkowników oraz specjalistów z działów HR