Mikrokanalizacja

Nowoczesne sieci teletechniczne, a zwłaszcza sieci budowane w gęstej infrastrukturze miejskiej i sieci światłowodowe w technologii FTTB/ FTTH (Fiber To The Building / Fiber To The Home) wymagają nowych, bardzo pojemnych systemów dystrybucji światłowodów.

Prezentowany przez nas system MetroJet jest odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie na systemy mikrokanalizacji teletechnicznej, oferując kompleksowe rozwiązania w zakresie samej kanalizacji, mikrokabli światłowodowych, osprzętu i akcesoriów połączeniowych oraz usług doradczych i wdrożeniowych. Dzięki nowemu podejściu system MetroJet świetnie wpasowuje się w ideę budowy nowoczesnych sieci konwergentnych integrujacych różne usługi sieciowe w ramach usług TriplePlay (Internet, Voice Over IP, Video Broadcast, Video On Demand)

Dzięki temu inwestor otrzymuje gotowe rozwiązanie dla nawet najbardziej rozbudowanych systemów wraz z gwarancją rozwoju sieci w przyszłości. Nie bez znaczenia będą również takie cechy systemu jak obniżenie kosztu początkowego zakupu kabli światłowodowych, obniżenie kosztów przecisków i projektów budowlanych, mniejsze koszty odgałęzień głównych traktów światłowodowych.

Jesteśmy przekonani, iż MetroJet dzięki swoim niezaprzeczalnym zaletom będzie systemem, który spotka się z zainteresowaniem potencjalnych inwestorów, projektantów i instalatorów systemów światłowodowych.

Budując sieć opartą na systemie MetroJet uzyskujecie Państwo wiele niezaprzeczalnych korzyści:

  • Szeroką gamę akcesoriów pozwalających łatwo wykonywać odgałęzienia i tworzyć połączenia segmentów sieci
  • Zwielokrotnienie istniejących rur kanalizacji teletechnicznej
  • Optymalizację wolnej przestrzeni w kanalizacji
  • Zwiększenie gęstości ilości włókien światłowodowych przy jednoczesnym obniżeniu wartości początkowej inwestycji
  • Zredukowanie ilości niezbędnych wykopów, zwłaszcza podczas późniejszego użytkowania systemu w miastach
  • Ograniczenie średnicy i ilości przecisków i przewiertów
  • Ograniczenie liczby muf i punktów rozdzielczych co redukuje koszty i przyspiesza wdrożenie.