Sieci rozległe WAN

Podstawowe różnice pomiędzy sieciami rozległymi WAN a sieciami lokalnymi LAN to przede wszystkim: rozciągłość terytorialna - wymuszająca skuteczny, zdalny dostęp do wszystkich elementów sieci - oraz fakt korzystania z łączy i protokołów, dostarczanych przez niezależnych operatorów. Te na pozór drobne różnice niosą za sobą cały szereg uwarunkowań, które mają zasadniczy wpływ na całokształt problematyki dotyczącej sieci rozległych. W zależności od szybkości transmisji, technologii dostępu oraz specyficznych potrzeb użytkowników, zewnętrzni operatorzy telekomunikacyjni mogą oferować styk wykorzystujący różne protokoły transmisji. Dla użytkowników końcowych najczęściej są to: PPP, PPPoE, Frame Relay lub ATM.
Oferujemy następujące usługi w dziedzinie budowy sieci WAN: opracowanie kompleksowych projektów sieci tzn:

 • Wybór odpowiednich technologii
 • Fizyczna i logiczna topologia sieci
 • Szczegółowa konfiguracja urządzeń klienta
 • Zasady bezpieczeństwa
 • Zasady zarządzania i monitorowania sieci
 • Bezpośrednie wykonawstwo
 • Bezpośrednia współpraca z dostawcą łączy telekomunikacyjnych (zamawianie łączy, konfiguracja)
 • Dostawa sprzętu sieciowego klienta
 • Instalacja i uruchomienie urządzeń sieciowych klienta
 • Konfiguracja urządzeń sieciowych klienta
 • Uruchomienie w sieci odpowiednich usług i serwisów sieciowych
 • Przygotowanie odpowiednich narzędzi umożliwiających nadzór i diagnostykę sieci, a w przypadku większych sieci, np. sieci korporacyjnych - budowa Centrów Zarządzania Siecią.