Systemy alarmowe

Instal Pro projektuje i realizuje Systemy alarmowe służące ochronie mienia oraz osób z nim związanych. Systemy sygnalizacji włamania i napadu (w skrócie SSWiN) to cały zespół środków technicznych oraz zasad taktycznych których celem jest zapewnienie stanu bezpieczeństwa określonego obiektu (człowieka lub mienia).

Zadaniem systemów sygnalizacji zagrożeń jest wykrywanie i sygnalizowanie nienormalnych warunków wskazujących na stan zagrożenia. W większości przypadków systemy alarmowe pracują w jednym z trzech trybów: czuwanie, dozór lub alarmowanie. Tryby te, dostosowuje się zgodnie z zasadami, normami, wymaganiami bezpieczeństwa i funkcjonalnością dla użytkowników. W zależności od rangi obiektu lub mienia projektujemy  odpowiedni funkcjonalnie system sygnalizacji zagrożeń. Dla obiektów o dużej roli, ważnych strategicznie lub o dużej wartości materialnej stosujemy zintegrowane systemy zabezpieczeń, które nie ograniczają się jedynie do wykorzystania systemów SSWiN. Systemy sygnalizacji włamania i napadu są jedynie niezbędnym minimum w elektronicznym wspomaganiu zabezpieczeń naszego mienia.